An Nollaig sur Seine : Gaeltacht na Fraince ag dul ó neart go neart

An Nollaig sur Seine : Gaeltacht na Fraince ag dul ó neart go neart

Ribbon (2)

Tá an Ghaeltacht sur Seine, an cumann Gaelach beoga, bríomhar lonnaithe i bParás (sea, Parás na Fraince !) ag dul ó neart go neart. Tá an Ghaeltacht sur Seine ag gníomhú leis ar son na cúise i gCathair an tSolais ón bhliain 2009 ach is cinnte go raibh rath as cuimse ar imeachtaí an ghrúpa sa bhliain seo caite. Lena chois sin bhuaigh an cumann Gradam Glór na nGael as ucht an sár obair atá déanta acu chun an Ghaeilge a chuir chun cinn i bParás.

Ceann de na himeachtaí is mó agus is uaillmhianaigh dár reachtáil an grúpa don chéad uair i 2015 ná An Nollaig sur Seine, clár deich lá le teanga na nGael a cheiliúradh tráth na Nollag i bpríomhchathair na Fraince.

Tar éis ina hionsaithe tragóideacha a thit amach i bParás i Mí na Samhna, ba phráinnigh arís an dualgas a mhothamar le clár taitneamhach a chuir ar siúil le hardú meanma a thabhairt do phobal na hÉireann agus phobal uile na cathrach sin. Is mar gheall ar sin a chuireadh bratach na Fraince agus bratach Pharás in airde ag gach ócáid, lenár comhguallaíocht a léiriú dár gcomharsain.

Bhí réimse leathan d’imeachtaí suimiúla Gaelacha ar an chlár le linn an dá sheachtain, idir céilí, scannáin, ceolchoirmeacha, comórtáis, spórt agus damhsa.

Saint FiacreBuaicphointe amháin ar an chláir ná an chuairt a thugamar ar Aonach Fíona Pháras, áit ar bhlas muid na fíonta éagsúla a dtáinig as fud fad na Fraince ach a raibh nasc áirithe acu le hÉirinn : Chateau Pontac-Lynch  agus Domaine de Tara  mar shampla. Blasta agus Gaelach !

Buaicphointe eile ná oíche scannáin a reachtáil Eithne Ní Néill, léirmheastóir scannáin atá lonnaithe anseo i bParás agus Gaeilgeoir go smior. Chuir Eithne an scannán Lón sa Spéír i lathair dúinn agus bhí díospóireacht spéisiúil againn tar éis, chomh maith le dégustation cáise na hÉireann ar ndóigh!

Is féidir gur an ócáid is sultmhara ná an Lá Spraoi. Cuireadh fáilte roimh óg agus aosta i bhfoirgnimh stairiúil Coláiste na nGael i gcroílár Parás ach rinneadh iarracht ar leith, deis a thabhairt do pháistí foghlaim faoi chultúr agus teanga na hÉireann. Bhí Aifreann álainn as Gaeilgear siúil, a bhuíochas leis an tAthair Dwayne agus an cór. Ina dhiadh sin bhí na páistí in ann triail a bhaint as  iománaíocht agus peil Gaelach chomh maith le ranganna damhsa Gaelach.

Iománaí óg

Ócáid speisialta a bhí sa bronnadh Dioplóma sa Ghaeilge ó Ollscoil Mhá Nuad ar na micléinn díograiseach a bhí ag freastal ar ranganna sa choláiste leis an mhúinteoir s’acu, Paula Nic Cionnaith agus táimid ar fad iontach bródúil as an dul chun cinn atá déanta acu.

Bhí moladh an-ard ag dul don siúlóid staire ar Pharás. Phlé an turas leis na háiteanna éagsúla a bhfuil nascanna acu le hÉireann nó le hÉireannaigh. Mhair an turas 3 uair a chloig agus cé go raibh cosa tuirseach ina dhiadh is cinnte go mbeidh an siúóid ar ais ar an chlár ar an bhliain seo chugainn nó bhí sé thar a bheith suimiúil. Lean an spraoi ar aghaidh go mall an oíche sin le Fest Deiz  nó céilí Briotánach i gcuideachta ár gcolceathracha ceilteacha.

D988Cuireadh críoch ar an Nollaig sur Seine le fáiltiú speisialta in Ambasáid na hÉireann inár chuir an Ambassadóir, Geraldine Byrne-Nason béim ar an dea-obair atá déanta ag An Ghaeltacht sur Seine leis an phobal Éireannach i bPáras a chothú.

Tá buíochas mór ag dul le Coláiste na nGael, Parás, Seiplíneacht na hÉireann i bParás, Ambasáid na hÉireann, Paris Gaels, an Mission Bretonne de Paris agus Conradh na Gaeilge as ucht a dtacaíocht le linn na féile seo.

Bíonn teacht le chéile míosúil ag an Ghaeltacht sur Seine ar an Mháirt deireanach de gach mí, go minic sa Quiet Man Pub, i gceantar stairiúil an Marais. Má tá an t-ádh ort bheith sa chathair ag an am seo den mhí, buail isteach! Bíonn an-spraoi i gceist idir charcuterie agus fíon dearg na Fraince agus ceol agus craic na nGaeil. Cuirfear fearadh na fáilte romhat, cuma Éireannach nó Francach tú, cuma cén cumas Gaeilge agat, cúpla focal, nó focal ar bith.

 

 

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.